МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ "АЛФА-МЕТАЛ"

Международните центрове за специална подготовка по охрана и сигурност Алфа-Метал ООД са водещи частни учебни центрове (лиценз № 200612335 /21.06.2006 г и лиценз № 2014121178/08.01.2015г.. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет на Република България.).Компаниите са специализирани в провеждането на обучения за охрана и сигурност - практическо обучение в реални условия в комбинация с уникалната методика за преподаване на инструктори от САЩ,Русия,Канада,Казахстан и Европейския съюз.

МЦСПОС Алфа-Метал работи както с хора, които са заинтересовани и нямат опит в подобен вид обучения, така и с хора с опит, желаещи да подобрят знанията и уменията си.

TOP
Алфа-Метал

Алфа-Метал