Д-р Янко Колев - Alfa Metal training center
Д-р Янко Колев
Д-р Янко Колев
България
 • Държава – България
 • Доктор по Медицина
 • Съдебен лекар в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
 • Началник на Отделение по Съдебна Медицина в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

 • Пълна автобиография
Образование
 • Магистър по медицина, доктор – Медицински Университет – Плевен (Медицински Университет)
 • Специалист по Съдебна Медицина – Национален Център по Съдебна Медицина и Деонтология, Катедра по Съдебна Медицина и Деонтология (Медицински Университет – София)
 • Съдебномедицински аспекти на пътно-транспортните произшествия, медицински и деонтологични проблеми – Катедра по Съдебна Медицина и Деонтология, Медицински факултет (Тракийски Университет), Стара Загора
 • Съдебномедицинска идентификация на човешки скелетни останки, със специално участие на Чл.кор. на БАН проф.д-р Й. Йорданов – Национален Център по Съдебна Медицина и Деонтология (Медицински Университет – София)
 • Обучение и обмяна на опит по съдебна медицина в сертифицирано от AAFS звено – Катедра по съдебно-медицински науки, Университет на Крит, Медицински факултет, Хераклион, Крит, Гърция Department of Forensic sciences, University of Crete, Medical School, Heraklion, Crete, Greece
 • Сертификат за обучение в курс по „Значими от съдебномедицинска точка двукрили насекоми: уъркшоп за идентификация“ – Европейска Асоциация по Съдебна Ентомология (AEFE), Природонаучен факултет, Университет „Николай Коперник“, Торун, Полша
 • Доктор по медицина – научна и образователна степен – Медицински университет Варна, гр. Варна, България
Професионален опит
 • Заместник Главен Редактор на в-к „Плевенска Медицина“
 • Съдебен лекар в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
 • Преподавател към МЦСПОС „Алфа-Метал“
 • Началник на Отделение по Съдебна Медицина в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
 • Хоноруван лектор по съдебна медицина – Медицински Университет – Плевен, Катедра по Съдебна медицина и деонтология, Факултет Обществено Здраве
Допълнителни квалификации
 • Активна научна дейност в областта на съдебната медицина, предимно по технологии за определяне на давност на смъртта, танатология, съдебна антропология, съдебномедицинска ентомология, постмортална бактериология.
 • Защитена докторска дисертация. Над 30 научни публикации и участия в международни конгреси
 • През юни 2011г., по покана чете лекция по Съдебномедицинска ентомология, на международен симпозиум (участници от 11 държави) в Tirgu Mures, Romania
 • Има приета за печат глава по съдебно-ентомологична експертиза (автор), в ръководство по съдебна медицина за специалисти по съдебна медицина, което се издава на руски език в Москва, Русия, под редакторството на чл.кор.РАМН проф.д-р Пиголкин
 • Назначен от Министъра на здравеопазването в комисия по изготвянето на медицински стандарт „Съдебна медицина“ – 2011
 • Член на комисия в Министерство на правосъдието, за изготвяне на концепция за съдебни експертизи и концепция за съдебната медицина в България – 2011
Членство в научни организации
 • Европейски Съвет по Съдебна медицина /ECLM/ – член-делегат от България
 • Международна Академия по Съдебна медицина /IALM/
 • Европейско Общество по Съдебна Антропология /FASE/
 • Европейска Асоциация по Съдебна Ентомология /EAFE/
 • Европейска Антропологична Асоциация /EAA/
 • Балканска Академия по Съдебномедицински Науки /BAFS/
 • Osteuropa-Verein Rechtsmedizin e.V.
 • Зам.председател на Български Институт на Съдебномедицинските Специалисти
 • Българско Дружество по Антропология
 • Дружество на Съдебните лекари в България
 • Български Лекарски Съюз, зам. председател на Етичната комисия при РЛК на БЛС – Габрово
 • Асоциация на българските съдебни експерти,
 • Член на управителния съвет на Регионален Съюз на болниците „Стара Планина”

Имате нужда от индивидуално обучение? Свържете се с нас сега.

Връзка с нас
Cookie settings