Нариман Акимнязов - Alfa Metal training center
Нариман Акимнязов
Нариман Акимнязов
 • Държава – Казахстан
 • Експерт в анти-терористични тактики и превенция
 • Експерт в освобождаване на заложници
 • Експерт в тактики за наблюдение
 • Експерт екип за контра-атака

 • Пълна автобиография
Образование

 • 1986 – 1991: Военен инженерно-космически институт, Ленинград, факултет «Радио и електропроводна връзка»
 • 2005 – 2008: Казахстански инженерно-икономически университет «Алатау» г. Алматы, факултет «Финанси»
 • 1996: Обучение в спеццентъра на ЦРУ САЩ, щат Северна Каролина, тактика на действията на спецподразделенията по борба с тероризма
 • 2001: Стаж в САЩ по линия на Държавния Департамент, Вашингтон – курсове за ръководители на щабове по ликвидация на кризисни ситуации
 • 2008: Стаж по обмен на опит в спец-центъра на Службата за охрана на Краля на Йордания
 • 2009: Обмяна на опит в ЕС в Европейската Академия за сигурност «Delta»
 • 2010: Международна сертификация по стрелба с пистолет във Федерацията по практическа стрелба на Росия (IPSC)

Професионална автобиография
 • 1991 – 1994 г. – Началник станция ЗАС

Служба в Комитета по национална сигурност на Република Казахстан (нататък – КНС РК) 1994 – 2002 г.
(последна длъжност – началник на управлението по бойна подготовка)

 • 1994 – 1996.г. – сътрудник на оперативно-бойното подразделение«Аристан» КНС РК
 • 1997 г. – стаж на таджико – афганистанската граница в състава на спецгрупа «Аристан» КНС РК
 • 1997 г. – назначен за инструктор в отдела за бойна подготовка на Служба «Аристан» КНС РК, специализация: оперативно-бойни мероприятия по освобождаване на заложници от «обекти на щурм» (здание, вагон, самолет, автобус)
 • 1997 г. – участие в разработката и учебното проникване в Мангистауския атомно-енергиен комплекс (МАЕК), реактор БН -350, г. Актау
 • 2001 г. – участие в разработката и учебното проникване в обекта за ядрено производство Улбински металургически комбинат, г. Уст-Каменогорск
 • 2000 – 2002.г. – началник на управлението за бойна и специална подготовка в Служба «Аристан» КНБ РК, г. Астана
 • 2002 – 2006 г.г. – сотрудник МВР РК

Служба в Службата за охрана на Президента на Република Казахстан (нататък – СОП РК) 2006 – 2010 г.
(в момента – началник на управлението за бойна подготовка)

 • 2006 г. – началник на групата за бойно прикритие на подразделенията на СОП РК г. Алмати
 • 2007 – 2010 .г. – началник на управлението за бойна и специална подготовка на Службата за охрана на Президента на Република Казахстан, г. Астана
 • Тясна специализация по практическа стрелба с пистолет на базата на методиките на IPSC и по стрелба от снайперско оръжие
 • Специализация по тактиката за провеждане на антитерористически операции (в т.ч. охранителни мероприятия): освобождаване на заложници, тактика «външно наблюдение», действия на групите за бойно прикритие на държавни и частни подразделения за лична сигурност (CAT team), провеждане на разузнавателно-диверсионни мероприятия и противодействие на диверсионно-терористически актове. По дадената тематика провежда теоретически и практически занятия, оперативно-тактически учения
 • Има публикувани научни разработки по указаните тематики в сборника на Академията на КНС РК и в списание «Акикат» на Комитета национална сигурност РК № 13 за 1999 год.
 • Национален съдия в Казахстан за съревнованията по служебен многобой «Телохранител»
 • Представител на IPSC в Република Казахстан

Имате нужда от индивидуално обучение? Свържете се с нас сега.

Връзка с нас
Cookie settings