CQB Тренировъчен комплекс - Alfa Metal training center

CQB Тренировъчен комплекс

Повече пот в обучението. По-малко кръв в боя.


kopie na dji 0020
CQB комплекс

За Комплекса

Уникалния дизайн на нашият CQB тренировъчен комплекс позволява тренировките на абсолютно всяка една тактика и концепция за работа в градска среда.

Реални условия

CQB или Close Quarters Battle означава само едно нещо – Бой от Близка Дистанция в Ограничени пространства. Точно затова вашия екип има нужда от трениране на тактически действия във възможно най-близката до реални условия среда.

p1155140
Реалистични сценарии

FX Simunition

Независимо, дали екипа ви иска да тренира тактики на влизане и обезвреждане на терористи в сграда/помещение или близък бой в градска среда, вие можете да го осъществите в максимално близки до реална ситуация условия.

Постоянство

Тренирайте многократно, ползвайки нашият CQB комплекс в комбинация с нашето FX simunition оборудване, отработвайте тактики и търсете правилните тактически решения. Единствения по-близък до реалността сценарий за прилагане на тактически действия е реалното сражение.


p1155107
Работа в екип
p1155113
Инструктори-експерти в CQB
p1155063
Обезоръжаване на противник
kopie na dji 0040
Постова кула

Ако желаете да организираме вашия престой и храна, свържете се с нас

Връзка с нас
Cookie settings