Лекционни зали - Alfa Metal training center

Лекционни зали

Теория. Практика.


lecture hall 2
Провеждане на FPOSi лекция
lecture hall 1
Академична и приятелска атмосфера

Защо теория?

Всеки истински професионалист от сектор Охрана и Сигурност знае, че преди практическите и тактически упражнения следва да се проведе теоретично обучение.

Всяка тренировъчна програма започва с теория която е от значение за подготовката на курсистите, когато дойде момента за практическите упражнения.

Зали за лекции

Теоретичните и индивидуални занятия се провеждат в лекционните зали, които се намират в сградата на МЦСПОС Алфа Метал.

Оборудване

Залите за лекции са напълно оборудвани с лаптопи, видео проектори и всяко друго нужно мултимедийно аудио и видео оборудване.

Теория

Нашите студенти разполагат със всичко необходимо като обстановка и оборудване за да могат да се концентрират върху подготовката си и да придобият нужните знания, както се преподават от техните инструктори.


lecture hall 3
Мултимедийно оборудване за всеки
lecture hall 6
Чисти и приветливи зали

Ако желаете да организираме вашия престой и храна, свържете се с нас

Връзка с нас
Cookie settings