• bg
 • en
 • ru

COMMANDO CHALLENGE 2019

Алфа-Метал“ ЕООД гр. Габрово Ви кани да вземете участие в Международно състезание COMMANDO CHALLENGE 2019

Състезанието ще се проведе на 27 и 28септемврти 2019г. на тактическия полигон на МЦСПОС „Алфа-Метал“, намиращ се в землището на с. Мичковци .
На 27.09.2019г. ще могат да вземат участие отбори от МВР , МО и НСО.

На 28.09.2019г. ще могат да вземат участие сформирани отбори от цивилни граждани .

За участие в състезанието е необходимо да се сформира екип от четирима души

РЕГЛАМЕНТ ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ

COMMANDO CHALLENGE 2019

Посладователност на преминаване на различните елементи от състезанието COMMANDO CHALLENGE 2019

Състезанието започва с :

 • ОборудванеВ обособена зона се поставят тактическа жилетка и каска.

 • Отива се към обособена зона, където се оставя оборудването и участниците се насочват към зона прострелка на оръжията .

 • Прострелка на оръжията – правят се контролни изстрели от всеки член на екипа, с тези оръжия, които ще използват в самото състезание. Екипът е разделен на 2 части двама стрелят с карабина АК 47 + пистолет Глок 17, с дясна ръка ; двама члена на екипа стрелят с карабина М 4 и пистолет Глок 17, използвайки лява ръка.

1. Тактическа полоса с препятствия – преодоляване различните части на полосата, спазвайки регламента за преминаване. Участниците са с тактически каски, без жилетки.

2. Стрелба – използва се открит тактически полигон на учебен център Алфа-Метал. Стреля се от различни дистанции.

 • 85 метра стрелба от пикап, от позиция клекнал/на коляно, 5 патрона с карабина;

 • 65 метра стрелба през прозорците на автомобил, позиция на коляно, 5 патрона с карабина;

 • 50 метра – стрелба от коляно, 5 патрона с карабина;

 • 20 метра – стрелба от позиция прав, 5 патрона с карабина;

 • 10 метра – стрелба с пистолет по метални мишени , стреля се с една ръка, лява или дясна (това се определя от позицията на състезателя), 9 патрона.

  Задължително се използват антифони и защитни очила . Капитаните на отборите дават команди на екипа по време на стрелбата при всяка една дистанция.

3. Оказване на първа долекарска помощ . Използва се чучуло , бинт и турникет . След като се окаже неотложна медицинска помощ на чучулото, то се поставя на носилка и започва евакуацията.

 • Разбива се врата с таран и се прави прочистване на помещение ( стрелба с FX Simunition пистолет ) по мишени .

 • Преминаване с „ранен“ през различни помещения и влизане в сгради – през прозорец или врата .

 • Достигане на крайна точка на маршрута – пренасяне на втория етаж на тактическа кула.

Състезанието приключва тогава , когато „ранения“ заедно с целия екип достигнат крайната точка на състезанието, втория етаж на тактическата кула.

Максимално време – 25 минути за преминаване на всички компоненти от състезанието. След това отборът се спира и участието се прекратява.

При оформяне на крайните резултати ще се вземат под внимание общото време, постигнато от всеки отбор при преминаването на всички елементи от състезанието , заедно с придобитите точки от попадения по време на стрелбата.

Класирането на успешно завършилите отбори ще бъде в две категории:

Настоящи служители на НСО ,МО и МВР

Цивилни и бивши служители

Краен срок за записване : 20.09.2019

Начало на състезанието: 09:00 часа 

Такса за участие 140 лева на отбор
Допълнително се заплащат храна , настаняване , трансфер до полигона на МЦСПОС Алфа-Метал ЕООД.