• bg
  • en
  • ru
  • ru

Курсове по самоотбрана в автомобил и на улицата с пистолет

Курсът е предназначен за хора, които имат минимален опит в боравенето с оръжия. Курсистите ще бъдат обучени

на техники за самозащита по съвременна методика, обоснована на криминалната статистика.

Изучават се техники за реагиране при въоръжени и невъоръжени нападения на улицата или в автомобил.

След завършване на обучението курсистите с увереност ще могат да избягват и реагират в криминални нападения,

както и да използват пистолета като крайна мярка за самоотбрана.

Продължителност на курса: 3 дни

Използвани оръжия и боеприпаси:

Пистолет – 600 патрона мин.

FX симулационна система- 60 патрона

Теми:

Правни норми за притежаване на оръжие;

Методи за избягване на опасни ситуации и конфронтация;

Техника за стойка на тялото при стрелба;

Прицелна и безприцелна стрелба;

Техники за стрелба с дясна/лява ръка;

Специфика на работата с пистолет в автомобил;

Стрелба от и около автомобила;

Способи за управление и контрол на автомобила за предотвратяване на нападение;

Самоотбрана в/ и извън автомобил

Материално обезпечаване : тактически открит полигон и стрелбище
Използвани оръжия : Glock 17 , CZ 75D Compact , FX Simunition System

Боеприпаси : минимално количество от 600 бр.9×19, 60 бр. FX Simunition

Брой участници : минимум 5 човека


Сертификат
 : Удостоверение за професионална квалификация за професия „Охранител“,

разширена професионална квалификация „Стрелкова подготовка“ и Европас признат във

всички европейски държави


Облекло и оборудване :
подходящо за сезона облекло , подходящи обувки , тактически колан,

тактически кобур , спортни дрехи .


Цена на обучението :
1 310 лв на човек ,
като в цената не се включват настаняване и храна по
време на обучението.
При желание на клиента срещу допълнително заплащане
МЦСПОС Алфа – Метал може да им предложи храна и настаняване.


Заплащането на обучението може да се извърши по банков път , задължително 30% депозит преди започване на курса.


Предложените пакети не са окончателни и могат да бъдат промени съобразно изискванията и нуждите на клиента.

29 март 2020 - 31 март 2020
1 310 лв.
Запиши се
20 юли 2020 - 25 юли 2020
1 310 лв.
Запиши се