• bg
  • en
  • ru
  • ru

Курс за първа долекарска помощ – First Person on Scene Intermediate (FPOSi) – 3 дни

 

Първата долекарска помощ е съвкупност от ефективни мерки за спасяване живота на пострадалите и предотвратяване развитието на евентуалните възможни рискове за здравето им. Курсът ни за Оказване на Първа Долекарска Помощ Ниво за Напреднали (ниво 3) дава  знанията , които са нужни на всеки охранител , за да може да реагира при ситуация , в която е нужно да бъде оказана неотложна помощ на пострадало лице.
Обучението е тридневно (32 часа), като главната цел е да научи курсиститe бързо да могат да преценят ситуацията, в която са изпаднали и да могат да се справят с нея.

Обръща се специално внимание на особеностите при професията охранител и най-честите ситуации , в които може да се изпадне по време на работа.

 

 

Залагаме на упражнения и тренинги , които са максимално близки до действителността.  Реалните симулации, които правим по време на обучението прави нашия курс FPOSi по-различен от останалите , които се предлагат на пазара .В тях специално внимание се обръща на кръвоспирането ,различните видове рани , пренасянето на ранен, новите тенденции в медицинското оборудване на членовете на екипа за долекарска помощ както и цялостното медицинско оборудване на един екип. Различни тактически ситуации с ранен член от екипа / шофьора или ВИП-а се отработват в / до автомобил , сгради и на открито. Програмата учи на различни техники за предотвратяване на обикновени, не много сериозни наранявания или на фатални наранявания в извънредни ситуации.

Курсът е одобрен и съобразен с изискванията на SIA и отговарящ на стандартизираната система за първа долекарска помощ.

 

 

Теми :

 

1.  Какво представлява Първа Долекарска помощ
2.  Оценка на нараняването
3.  Случаи с изпаднал в безсъзнание пострадал
4.  Костни, ставни и мускулни наранявания
5.  Задавяне

 

6.  Справяне с кръвоизлив
7.  Справяне с огнестрелни рани
8.  Справяне с рани от намушкване
9.  Разпознаване на проблеми с дишането(пмевмоторакс)

10.  Сърдечен масаж и обдишване
11.  Извънредни медицински ситуации ( Инфаркт, диабет, инсулт, епилепсия )
12.  Справяне с пътнотранспортни произшествия
13.  Обездвижване на гръбначен стълб и крайници
14.  Ефекти на топлината и студа върху човешкото тяло ( хипотермия и хипертермия )
15.  Алергични реакции
16.  Изгаряния и отравяния

17.Трансфузия и интрвенозни течности-вливания

18. Тактическа медицина на бойното поле

19.Транспортиране на ранения

 

Оборудване и екипировка : турникет ( няколко различни вида ) , специализирани бинтове , кръвоспиращи консумативи , кръвосъсирващи консумативи , кислородна маска , медицински пакети , носилка ,специализиран манекен за отработване на сърдечен масаж и изкуствено дишане и др.

 

Методи на обучение : посредством теоретични лекции и чрез практически тренинги и симулации

 

Брой участници : минимум 5 човека

 

Сертификат : Удостоверение за професионална квалификация за професия „Охранител“, специалност „Лична охрана“, разширена професионална квалификация „Първа долекарска помощ“ и Европас признат във всички европейски държави

 

Цена на обучението : 300 лв. ,като в цената не се включват настаняване и храна по време на обучението . При желание на клиента срещу допълнително заплащане МЦСПОС Алфа – Метал може да им предложи храна и настаняване.

 

Заплащането на обучението може да се извърши  по банков път , задължително 30% депозит преди започване на курса.


Предложените пакети не са окончателни и могат да бъдат промени съобразно изискванията и нуждите на клиента.
18 май 2021 - 20 май 2021
300 лв.
Запиши се
22 юни 2021 - 24 юни 2021
300 лв.
Запиши се
20 юли 2021 - 22 юли 2021
300 лв.
Запиши се
1 септември 2020 - 3 септември 2020
300 лв.
Запиши се
9 ноември 2021 - 11 ноември 2021
300 лв.
Запиши се