• bg
 • en
 • ru
 • ru

Курс за първа долекарска помощ – First Person on Scene (FPOS) – 3 дни

Първата долекарска помощ е съвкупност от ефективни мерки за спасяване живота на пострадалите и предотвратяване развитието на евентуалните възможни рискове за здравето им.

 

Курсът ни за Оказване на Първа Долекарска Помощ (ниво 3) дава  знанията , които са нужни на всеки охранител , за да може да реагира при ситуация , в която е нужно да бъде оказана неотложна помощ на пострадало лице. Обучението е тридневно (32 часа), като главната цел е да научи курсиститe бързо да могат да преценят ситуацията, в която са изпаднали и да могат да се справят с нея. Обръща се специално внимание на особеностите при професията охранител и най-честите ситуации , в които може да се изпадне по време на работа. Залагаме на упражнения и тренинги , които са максимално близки до действителността ( симулации ).

 

Курсът е одобрен и съобразен с изискванията на SIA и отговарящ на стандартизираната система за първа долекарска помощ.

 

Теми :

 • Какво представлява Първа Долекарска помощ
 • Оценка на нараняването
 • Случаи с изпаднал в безсъзнание пострадал
 • Костни, ставни и мускулни наранявания
 • Задавяне
 • Справяне с кръвоизлив
 • Справяне с огнестрелни рани
 • Справяне с рани от намушкване
 • Разпознаване на проблеми с дишането
 • Сърдечен масаж и обдишване
 • Извънредни медицински ситуации ( Инфаркт, диабет, инсулт, епилепсия )
 • Справяне с пътнотранспортни произшествия
 • Обездвижване на гръбначен стълб и крайници
 • Ефекти на топлината и студа върху човешкото тяло ( хипотермия и хипертермия )
 • Алергични реакции
 • Изгаряния и отравяния

 

Оборудване и екипировка : турникет ( няколко различни вида ) , специализирани бинтове , кръвоспиращи консумативи , кръвосъсирващи консумативи , кислородна маска , медицински пакети , носилка и др.

 

Методи на обучение : посредством теоретични лекции и чрез практически тренинги

 

Брой участници : минимум 5 човека

 

Сертификат : Удостоверение за професионална квалификация за професия „Охранител“, специалност „Лична охрана“, разширена професионална квалификация „Първа долекарска помощ“ и Европас признат във всички европейски държави

 

Цена на обучението : 250 лв. ,като в цената не се включват настаняване и храна по време на обучението . При желание на клиента срещу допълнително заплащане МЦСПОС Алфа – Метал може да им предложи храна и настаняване.

 

Заплащането на обучението може да се извърши  по банков път , задължително 30% депозит преди започване на курса.


Предложените пакети не са окончателни и могат да бъдат промени съобразно изискванията и нуждите на клиента.
26 февруари 2018 - 28 февруари 2018
250 лв.
Запиши се
10 април 2018 - 12 април 2018
250 лв.
Запиши се
6 юни 2018 - 8 юни 2018
250 лв.
Запиши се
12 септември 2018 - 14 септември 2018
250 лв.
Запиши се
26 ноември 2018 - 28 ноември 2018
250 лв.
Запиши се
РАЗГЛЕДАЙ НАШИТЕ КУРСОВЕ
Виж този курс
Стрелба с пистолет (1 ден )
Виж този курс
Стрелба с карабина ( 1 ден )
Виж този курс
Стрелба с карабина и пистолет ( 2 дена )
Виж този курс
Курс за първа долекарска помощ – First Person on Scene (FPOS) – 3 дни
Виж този курс
Тактическа стрелба с карабина и пистолет 2-дневен курс
Виж този курс
Тактическа стрелба с карабина и пистолет 3-дневен курс
Виж този курс
ДВУДНЕВЕН КУРС ПО ТАКТИЧЕСКА СТРЕЛБА С КАРАБИНА
Виж този курс
ДВУДНЕВЕН КУРС ПО ТАКТИЧЕСКА СТРЕЛБА С ПИСТОЛЕТ
Виж този курс
CQB тактики
Виж този курс
Лична охрана 10 дневен курс
Виж този курс
14-дневен курс Лична Охрана SIA Close Protection Level 3
Виж този курс
Лична Охрана 5-дневен преподготвителен курс
Виж този курс
МОРСКА СИГУРНОСТ 1 ден
Виж този курс
МОРСКА СИГУРНОСТ- 2 дни
Виж този курс
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ЗОНИ С ПОВИШЕН РИСК – 5 дневен курс
Виж
5 – дневен курс ЧВК /Частен Военен Контрактор/
Виж този курс
Стрелба с пистолет (1 ден )
Виж този курс
Стрелба с карабина ( 1 ден )
Виж този курс
Стрелба с карабина и пистолет ( 2 дена )
Виж този курс
Курс за първа долекарска помощ – First Person on Scene (FPOS) – 3 дни
Виж този курс
Тактическа стрелба с карабина и пистолет 2-дневен курс
Виж този курс
Тактическа стрелба с карабина и пистолет 3-дневен курс
Виж този курс
ДВУДНЕВЕН КУРС ПО ТАКТИЧЕСКА СТРЕЛБА С КАРАБИНА
Виж този курс
ДВУДНЕВЕН КУРС ПО ТАКТИЧЕСКА СТРЕЛБА С ПИСТОЛЕТ
Виж този курс
CQB тактики
Виж този курс
Лична охрана 10 дневен курс
Виж този курс
14-дневен курс Лична Охрана SIA Close Protection Level 3
Виж този курс
Лична Охрана 5-дневен преподготвителен курс
Виж този курс
МОРСКА СИГУРНОСТ 1 ден
Виж този курс
МОРСКА СИГУРНОСТ- 2 дни
Виж този курс
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ЗОНИ С ПОВИШЕН РИСК – 5 дневен курс
Виж
5 – дневен курс ЧВК /Частен Военен Контрактор/