• bg
  • en
  • ru
  • ru

Работа в екип за напреднали с пълно оборудване с първостепенно и второстепенно оръжие

Курсът е предназначен най-вече за военни и  охранители желаещи да работят в зони с висок риск.

Преди започване на това обучение, курсистите трябва да имат над средното ниво на подготовка

за боравене с основно и второстепенно оръжие. Изграждането на екипна сплотеност не е нещо,

което може да се направи за един ден. Нашите инструктори( с опит в зони с висок риск),

поради специалния си поглед върху служителите, могат бързо да акцентират върху ключови

цели в обучението, които всички членове на един екип трябва да знаят. Разглеждат се

спецификите на работа с пълно оборудване и екипировка.

Продължителност: 6 дена

Теми:

   -Физическа подготовка

   -Екипировка на групата

   -Докладване състоянието на всеки член, умения за реакция и отговор.

   -Команди и контрол, комуникации в екипа.

   -Разпределяне на екипа и цялостна концепция.

   -Основни препятствия при наблюдение

   -Умения за създаване на график и планиране на смените в екипа

   -Умения за създаване на формации

   -Член от екипа, оказващ медицинска помощ.

   -Сглобяване на екипировката, проверка и правилно носене

   -Смяна на оръжията и пълнителите в движение

   -Смяна на оръжията за печелене на преднина

 

 

Материално обезпечаване : тактически открит полигон и стрелбище

 

Използвани оръжия : Glock 17, CZ , АК-47 /Арсенал/, М4

 

Боеприпаси : минимално количество от 600 броя на човек 9х19mm, AK-47 300 rds, M4- 300rds

 

Брой участници : минимум 5 човека


Сертификат
: Удостоверение за професионална квалификация за професия „Охранител“,

разширена професионална квалификация „Стрелкова подготовка“ и Европас признат във всички

европейски държави + FPOS


Облекло и оборудване :
подходящо за сезона облекло , подходящи обувки , тактически колан ,

тактически кобур , спортни дрехи .


Цена на обучението :
2 520 лв на човек , като в цената не се включват настаняване и храна по

време на обучението.
При желание на клиента срещу допълнително заплащане
МЦСПОС Алфа – Метал може да им предложи храна и настаняване.


Заплащането на обучението може да се извърши по банков път , задължително 30% депозит преди започване на курса.

 

 


Предложените пакети не са окончателни и могат да бъдат промени съобразно изискванията и нуждите на клиента.
11 май 2021 - 16 май 2021
2 520 лв.
Запиши се
13 юли 2021 - 18 юли 2021
2 520 лв.
Запиши се