• bg
  • en
  • ru

Тактическа медицина

Виж курса
Курс за първа долекарска помощ – First Person on Scene Intermediate (FPOSi) – 3 дни