• bg
  • en
  • ru
  • ru

Сертификати

Международни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност(МЦСПОС) „Алфа Метал“ ЕООД е лицензиран за провеждане на обучение по професия „Охранител“, код 861010 ( лиценз № 200612335 /21.06.2006 г и лиценз № 2014121178/08.01.2015г на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет на Република България).

Центърът има сключени договори за представителство с фирми от Обединено кралство, САЩ, Русия, Израел, фирми от Гърция, Италия и Украйна.

След приключване на наше обучение, курсистите получават държавен сертификат и Europass, признат във всички европейски държави.