• bg
  • en
  • ru
  • ru

Симулационно селище

Необходимостта от прилагане на реалистично тактическо обучение
става все по-наложително и необходимо,
поради постоянното и бързо развитие на криминалния контингент.

По време на курсовете ни, обучаващите се биха могли да работят в обстановка,
близка до реалността, използвайки тактическото селище,
FX симулационна система за стрелба или сухи тренировки за отработване на различни прийоми.

Подходящо е за оператор по Сигурността – контрактор в зони с висок риск,
оператор по сигурността в зони с висок риск, лична охрана и др.
Отработват се различни сценарии и се придобиват ключови умения за влизане или излизане от сграда,
прочистване, както и умения за работа в екип.