• bg
  • en
  • ru
  • ru

За нас

Добре дошли в семейството на Алфа- Метал!

Алфа-Метал е водещ международен център за специална подготовка по охрана и сигурност в Европа, позициониран в България. В центъра се обучават хора от целия свят, от над 10 години.


Курсовете, които се предлагат, покриват широк спектър от програми и отговарят на съвременните изисквания, съобразени със световните стандарти в бранша.
Курсистите,преминали обучения в Алфа- Метал се разпознават с добра подготовка и знания в областта, имат увереността и умението за успешна реакция в различни ситуации.
Преодолявайки собствените си граници и бариери, човек открива неподозирани възможности, които Алфа-Метал не само ще Ви разкрие, но и ще спомогне за успешното им прилагане в реалността.Курсовете на Алфа-Метал са проектирани както да отговорят на изискванията на хора без опит, поставяйки основите, от които да продължат развитието си, така и тези с дългогодишен стаж, които желаят да усъвършенстват себе си, прилагайки знанията и способностите си във всяка среда и ситуация, изискващи специфична реакция.

Обученията са разработени да покрият изискванията на работодателите и да превърнат всеки един кандидат в конкурентноспособен кадър .


Целта на центърa е максимално да доближи курсистите до реалността, да овладеят технологията и инструментариума от нужните знания и умения, така че веднага след завършване на обучението да са напълно подготвени със самочувствието на истински професионалисти.
Заплахите пред сигурността се умножават непрекъснато.
Тероризмът и трансграничната престъпност се превръщат в основен световен проблем и все по-често са с една крачка напред пред силите за сигурност.
Застрашени от тероризъм са както частни лица, така и различни учреждения, пристанища, летища, банки, фирми, дори цели държави и региони.

Стратегическите обекти , които търпят отдаване под охрана се предоставят на ЧВК ( частни военни компании) или други частни охранителни структури.
Отговаряйки на ескалиралата обстановка от последните няколко години , в Алфа-Метал се
залага на обучения, насочени към тези, които са избрали да работят като оператор по Сигурността – контрактор в зони с висок риск, оператор по сигурността в зони с висок риск, частен военен специалист и др. Работата на всеки един на такава и подобна позиция е изключително трудоемка и отговорна, изпълнена с безброй препятствия.


Операторите охрана, завършили обучение при нас се разпознават с изключителен професионализъм и развитие на длъжността им във военните структури. Можем да заявим с гордост, че до момента няма нито един загинал, при изпълнение на мисия, от завършилите обучение при нас оператори.


Курсовете на МЦСПОС Алфа-Метал се провеждат по утвърдена методика, съставена на базата на най-новите тенденции в сферата на охраната и сигурността.
Всички обучения на Алфа-Метал са съобразени с Международния кодекс за поведение на доставчиците на частни охранителни услуги (ICoCA).
Центърът държи на репутацията и качеството на предоставяните услуги и не прави компромис с тях.

 Екипът на Алфа- Метал е съставен от висококвалифицирани и обучени инструктори, доказали се професионалисти с дългогодишен опит, работещи в сферата на безопасността и сигурността от години. Те са бивши служители от специалните части на армията и полицията в България, САЩ, Русия, Гърция, Израел, Украйна и др. Богатият опит и натрупаните знания и умения им дават възможност да демонстрират и изпълняват различни тактически сценарии и ситуации.
Ние държим на всеки наш курсист и гарантираме за неговото ниво на подготовка, в зависимост от преминатото обучние. Методите ни и програмите по които работим са съобразени с международно утвърдените стандарти и критерии от IcoCA и други организации.
Предлагайки кадри на пазара на труда, ние гарантираме с името си за тях.

Името и репутацията, които фирмата има, не биха позволили наш курсант да излезе на пазара само със сертификат, без да е преминал задължителната подготовка!


От 2017 година, Алфа-Метал разшири дейността си, създавайки дъщерна фирма, която предлага обучения и в град Киев – Украйна, като занапред планираме откриването на центрове и в други точки на света.


Благодарим Ви, че посетихте сайта на МЦСПОС Алфа-Метал ЕООД.