Visa - Информация - Alfa Metal training center

Visa – Информация

МЦСПОС Алфа-Метал има за цел максимално да улесни процеса за получаване на Виза за пътуване на своите клиенти. Ние ще Ви помогнем да подготвите нужната документация ( покана, договор, ваучери) и всичко останало, нужно за да кандидатствате. моля обърнете внимание, че ние можем да помогнем само при изготвяне на документацията, която да подкрепи вашата кандидатура за Виза. Самото решение дали ще ви бъде издадена Виза или не зависи изцяло от посолството на Република България в страна, от която кандидатствате.

Видове Виза

Visa A (за летищен трансфер) – можете да свалите нужната информация тук

Visa C (Кратък престой за целта на трансфер или планиран престой) – можете да свалите нужната информация тук

Visa D (Дълъг престой) – можете да свалите нужната информация тук

Изискване за влизане на територията на Република България

Гражданин на друга държава може да влезе на територията на Република България ако той/тя са приносители на валиден личен документ за пътуване или негов еквивалент и също така необходимата виза, ако се изисква.

Издаване на Виза

Гражданин на друга държава, който желае да кандидатства за българска Виза трябва да е приносител на личен, валиден документ за пътуване и да отговаря на следните изисквания:

 • Валидност на документа: не трябва да е с по-малка от 3 месеца след посочената дата на напускане на територията на Република България. В случай на многократни влизания, същия срок не трябва да е с валидност по-малка от 3 месеца, след датата посочена за напускане на територията на Република България за последното влизане.
 • Документа трябва да съдържа минимум 2 (две) празни страници
 • Документа трябва да е с дата на издаване в рамките на последните 10 ( десет) години

Визи се издават от дипломатическите мисии и консулства на Република България.

Форма за кандидатстване за Виза

Форми за кандидатстване за Виза са подават не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване, лично или чрез оторизиран агент, като изключение правят случаи от хуманитарно естество.

Форми за кандидатстване за Виза на малолетни лица и съдебно признати хора с увреждания, трябва да бъдат подадени от техните законови представители или от представители, които са изрично упълномощени да го направят.

Форми за кандидатстване за Виза за непълнолетни лица и лица под запрещение трябва да бъдат подадени от техните законови представители, попечители или лица, които са изрично упълномощени да го направят.

Можете да свалите формата за кандидатстване за Виза тук.

Изисквания за попълване на форма за кандидатстване за Виза

 • Всички полета на формата за кандидатстване трябва да бъдат попълнени четливо с печатни букви.
 • Имената трябва да бъдат попълнени на латиница по точния начин както са изписани в документа за пътуване.
 • Останалата информация трябва да бъде попълнена на английски или български език.
 • Формата за кандидатстване трябва да бъде подписана лично от кандидата.
 • Ако кандидата е гражданин на държава-член на Европейския съюз, членовете на семейството трябва да попълнят само полетата, които демонстрират вида на семейна връзка с кандидатстващия за Виза.

Задължително явяване на персонално интервю за Виза тип D

Ако кандидата е подал за документи за Виза тип D, той/тя трябва да се явят на задължително персонално интервю със служител на посолството/консулството. Изключения не са допустими!

Документи съпровождащи формата за кандидатстване за Виза

 1. Копие на 1-ва страница от документа за пътуване;
 2. Копие на последните Българска и Шенгенска Виза или Визи за Великобритания или Съединени Щати, ако има налични такива;
 3. Цветна снимка 3,5cm х 4,5cm на светъл фон ( същото важи и за дете, записано в документа). Снимката трябва да е на цялото лице с чист и идеално видим образ, като лицето заема 70-80% от полето на снимката. Очите трябва да са червени; не се приема следното: снимки с тъмни очила, непрофесионални снимки или снимки изрязани от по-голяма обща снимка.
 4. Медицинска застраховка, валидна за територията на Европейския съюз за целия период на пътуването, покриваща всички потенциални разходи за транспорт и спешна помощ за периода на престой, както е посочен във самата Виза. Сумата на застраховане не може да бъде по-ниска от 30 000.00 Евро.
 5. Билети ( оригинал и копие) или потвърждение за резервация или доказателство за наличие на достатъчно финансови средства.
 6. Копие от техническия паспорт на автомобила, ако се пътува с такъв.
 7. За малолетни и непълнолетни лица, пътуващи без родители или попечители трябва да се представи:
  1. Копие на свидетелство за раждане
  2. Оригинал и копие на пълномощно, заверено при нотариус, в което и двамата родители посочват, че са съгласни детето им да пътува без родител или попечител.

Имате нужда от индивидуално обучение? Свържете се с нас сега.

Връзка с нас
Cookie settings