• bg
  • en
  • ru
  • ru

Курс за мобилен патрул – 3 дни

Курсът е предназначен за хора със средно ниво на познания към оръжията.

Обучението ще е 3 дена- 50% теория и 50%  практика на тактически полигон. Теорията

ще е 4 часа сутрин преди отиването на полигона. Курсантите ще научат как да боравят с

монтирано оръжие на патрулната кола, както и с не монтирано

Продължителност: 3 дена

Теми:

  • Тактики при движение на автомобила и тактики от място
  • Отбранително и атакуващо позициониране на автомобила
  • Тактики за екипна работа на патрулиращите
  • Отбрана от и извън автомобила
  • Физическа подготовка
  • Тактика за реакция от автомобила, докато е в движение

Материално обезпечаване : тактически открит полигон и стрелбище

Използвани оръжия : Glock 17 , FX

 

Боеприпаси : минимално количество от 300 броя на човек 9х19 и 30 FX

 

Брой участници : минимум 5 човека


Сертификат
: Удостоверение за професионална квалификация за професия „Охранител“,

разширена професионална квалификация „Стрелкова подготовка“ и Европас признат във всички европейски държави


Облекло и оборудване :
подходящо за сезона облекло , подходящи обувки , тактически колан ,

тактически кобур , спортни дрехи .


Цена на обучението :
930 лв на човек ,
като в цената не се включват настаняване и храна по време на обучението.
При желание на клиента срещу допълнително заплащане
МЦСПОС Алфа – Метал може да им предложи храна и настаняване.


Заплащането на обучението може да се извърши по банков път , задължително 30% депозит преди започване на курса.


Предложените пакети не са окончателни и могат да бъдат промени съобразно изискванията и нуждите на клиента.
15 юни 2021 - 17 юни 2021
930 лв.
Запиши се