• bg
  • en
  • ru
  • ru

Морска сигурност – 5 дни

Въоръжената охрана на корабите се превърна в наши дни в необходимост и

тази тенденция се запазва въпреки намалелия брой пиратски нападения.

Нашия курс ше ви даде уменията да боравите на добро ниво с

дългоцевни оръжия – задължителни в професията на морския охранител.

Те ще ви дадат увереност в работата ви.

Продължителност: 5 дни

Теми:

   -Физическа подготовка

   -Поддържане и изпитване на оръжията по време на операцията

   – Правила преди атака

   – Оценка на разстоянието и обхвата на оръжията

   – Прицелване в движеща цел от разстояние

   – Разпознаване и прицелване в мишената

   – Техники за екипна работа

   -Стандарти на международната организация по морска сигурност

   -Методика на пиратската атака

   -Отбрана на кораб

   -Различни системи за отбрана

Материално обезпечаване : тактически открит полигон и стрелбище

 

Използвани оръжия : АК-47 /Арсенал/, М4

 

Боеприпаси : минимално количество от 750 броя на човек

 

Брой участници : минимум 5 човека


Сертификат
: Удостоверение за професионална квалификация за професия „Охранител“,

разширена професионална квалификация „Физическа охрана на обекти“ и Европас признат

във всички европейски държави


Облекло и оборудване :
подходящо за сезона облекло , подходящи обувки, спортни дрехи .


Цена на обучението :
1 750 лв на човек ,

като в цената не се включват настаняване и храна по време на обучението.
При желание на клиента срещу допълнително заплащане
МЦСПОС Алфа – Метал може да им предложи храна и настаняване.


Заплащането на обучението може да се извърши по банков път , задължително 30% депозит

преди започване на курса.

 


Предложените пакети не са окончателни и могат да бъдат промени съобразно изискванията и нуждите на клиента.
3 август 2021 - 7 август 2021
1 750 лв.
Запиши се